FORMULARZ REJESTRACYJNY

KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTWO A ŚRODOWISKO
09 - 10 stycznia 2020 r.

Sound Garden, WarszawaWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konferencji Przedsiębiorstwo a Środowisko, przez firmę PROZON Fundacja Ochrony Klimatu z siedzibą w Warszawie 03-876, ul. Matuszewska 14 (Administrator danych osobowych). Zgoda jest dobrowolna. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji Przedsiębiorstwo a Środowisko.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail informacji handlowej dotyczącej produktów i usług oferowanych przez fundację PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, w szczególności informacji o charakterze prawnym, technicznym, szkoleniowo - informacyjnym dotyczących sektora chłodniczego, klimatyzacji oraz ochrony środowiska.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w polu "e-mail"
(
Art. 106N, ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług).